Feed RssIntroductie

Al een groot aantal jaren zijn wij, Marek Guensberg en Hajé Nordbeck, goede vrienden. Die vriendschap begon in de jaren zestig, samen muziek maken en er naar luisteren. Onze professionele paden kruisten elkaar pas recentelijk. We zijn tot de conclusie gekomen dat onze kennis en ervaring alsmede onze karakters elkaar goed aanvullen (zie bijgaande profielen).

Wij hebben besloten onze krachten te bundelen en we gaan samenwerken, vanuit de overtuiging dat die combinatie meerwaarde oplevert. Wij richten ons op advies en begeleiding op het gebied van organisatie, aansturing en personeel. Met dienstverlening die betrokken en betaalbaar is. Een no-nonsense aanpak, een eerlijke verstandhouding met onze opdrachtgever en een gezonde reserve ten opzichte van trends, hypes en goeroes. Met een knipoog naar “With a little Help from my Friends”, van The Beatles.

Wij kunnen u helpen bij vraagstukken over:

  • aansturing of het management van organisaties;
  • persoonlijke ontwikkeling, management development en coaching;
  • herstructurering, reorganisatie of opvolging;
  • arbeidsverhoudingen (werkoverleg, medezeggenschap, relatie met vakorganisaties);
  • ontwikkeling van HR instrumentarium (functiewaardering, performance en beloning);
  • werving & selectie van management, staf en toezichthouders;
  • interim management, algemeen en HRM.

Wij hebben ons verzekerd van de samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PwC) voor financiële en CMS Derks voor specifieke juridische aangelegenheden.

Mocht u meer willen weten, dan komen wij graag nader kennis maken. Een eerste oriënterend gesprek is uiteraard vrijblijvend en zonder kosten.